Sund mund

Persondata og samtykke

Gældende fra 7. maj 2018

Kære Patient

Nedenfor kan du læse klinikkens privatlivspolitik for patientbehandling.

Når du er patient på klinikken, er det nødvendigt, at jeg registrerer og anvender visse oplysninger om dig.

Dette har jeg pligt til at gøre efter. hhv. autorisationsloven. journalføringsbekendtgørelsen og sundhedsloven.

De oplysninger, som jeg registrerer og behandler om dig, har jeg pligt til at opbevare sikkert, ligesom jeg har tavshedspligt. Videregivelse af informationer om dine helbredsmæssige forhold kan videregives til personer mv. udenfor klinikken som udgangspunkt kun kan ske med dit samtykke, jf. sundhedslovens kapitel 9.

Visse oplysninger om dig registrerer og anvender jeg til brug for afregningsmæssige formå|, hvis dette er nødvendigt For at kunne gennemføre en betaling for klinikkens behandling af dig. fx via din region, kommune eller et forsikringsselskab.

Klinikken har pligt til at opbevare din journal, indtil der er gået 10 år, efter at du har været i kontakt med klinikken sidste gang. Vælger du at skifte tandplejer, overfører jeg  din journal til din nye behandler, som herefter overtager pligten til at opbevare din journal. I særlige tilfælde, som er beskrevet i journalføringsbekendtgørelsen, kan jeg opbevare din journal i længere tid end ovenfor beskrevet.

oplysninger om dig, som klinikken-opbevarer til brug for afregningsmæssige formå1, opbevarer vi så længe, dette har relevans, og er påkrævet af hensyn til klinikkens afregning og bogføring. Oplysninger om dig til afregningsformåI registreres på grundlag af art. 6, stk. 1, litra b og f (indtil 25. maj 2018 registreres oplysningerne på baggrund af persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7)

Du har til enhver tid krav på at få aktindsigt i de oplysninger, som klinikken registrerer og behandler om dig. Hvis du mener, at jeg har registreret forkerte oplysninger om dig, kan du bede mig om at rette oplysningerne. Jeg må ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er en fejl i journalen, kan du bede mig om at der laves en tilføjelse med dine bemærkninger.

Skulle du ønske at klage over klinikkens behandling af dine- personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet, som du kan finde nærmere oplysninger om på www.datatilsynet.dk.

Det er Styrelsen for patientsikkerhed, som fører tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen. Du kan finde nærmere oplysninger om Styrelsen for Patientsikkerhed på www.stps.dk.